Oprawa uroczystości ślubnych

Repertuar dobierany jest indywidualnie.

  • muzyka przed rozpoczęciem ślubu
  • oprawa muzyczna mszy św.
  • muzyka podczas składania życzeń.

Pieśni mogą być wykonywane z ludem,
bądź zastąpione sakralnymi utworami
muzyki poważnej.

Kwartet wykonuje najbardziej znane utwory klasyczne:

  • Aria na strunie g J.S. Bacha
  • Ave Verum Corpus V.A. Mozarta
  • Largo F. Haendla
  • marsze ślubne R. Wagnera oraz F. Mendelssohna
  • Ave Maria do wyboru autorstwa F. Schuberta, C. Gounoda, G. Cacciniego.